28-06-17 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα Γερμανικά

pannelinies2

28-06-17 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα Γερμανικά

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας