27-06-17 Ανακοίνωση του ΙΕΠ για την απόφαση της Ιεραρχίας

iep

27-06-17 Ανακοίνωση του ΙΕΠ για την απόφαση της Ιεραρχίας

iep 1

                                                                                                                                                                   Αθήνα, 27 Ιουνίου  2017                                   

          ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανακοίνωση του ΙΕΠ για την απόφαση της Ιεραρχίας

Το ΙΕΠ εκφράζει την  ικανοποίησή του για τη σημερινή απόφαση της Ιεραρχίας που αψήφησε τις ακραίες φωνές ορισμένων κληρικών και λαϊκών και αποδέχθηκε ομόφωνα τα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα νέα προγράμματα σχεδιάστηκαν από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ και, σύμφωνα με την εντολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, συζητήθηκαν εκτενώς με την τριμελή επιτροπή της Ιεραρχίας.

Το προϊόν αυτού του διαλόγου, που αποτυπώθηκε σε συγκεκριμένες βελτιώσεις των προγραμμάτων, έγινε αποδεκτό σήμερα από την Ιεραρχία.  

 

 

 

 

iep 2

 

 

 

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας