20-06-17 : Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών

book

20-06-17 : Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό́, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο.  

Το ΦΕΚ για το Δημοτικό-Γυμνάσιο σε μορφή pdf. 

To ΦΕΚ για το ΕΠΑΛ σε μορφή pdf. 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας