13-06 Οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών στα ΕΠΑΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
οι οδηγίες