«Κατανοµή αποφοίτων ∆ηµοτικών Σχολείων στα Γυµνάσια του Νοµού Φθιώτιδας για το σχολ. έτος 2017-18 (Ανακοινοποίηση)

09-06-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ 14ο ∆.Σ. , 20ο ∆.Σ.

Προβολή αρχείου