07-06-17 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών

06 06 17panelad

07-06-17 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις στη Νέα Ελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων

Τα θέματα στη Νέα Ελληνική Γλώσσα


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας