06-06-17 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών

pannelinies2

06-06-17 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις στην Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα) των ΕΠΑΛ

Τα θέματα στην Ελληνική Γλώσσα


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας