01-06 Διακοπή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ΠΣΔ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.

ΘΕΜΑ : Διακοπή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ΠΣΔ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.
Προκειμένου να ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σας γνωρίζουμε ότι θα ανασταλεί, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο των ΓΕΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών), των ΕΠΑΛ (Ημερήσιων και Εσπερινών) και των Γυμνασίων καθώς επίσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και των
Δ/νσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης, κατά τις ημέρες των εξετάσεων και ώρες 8:00 πμ με 10:00 πμ. για τις εξετάσεις με ώρα έναρξης 8:30 π.μ. Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων καθορίστηκε με την υπ. αριθ. Φ253.2/42486/Α5/13-3-2017 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Θ. κ. Κ. Γαβρόγλου.
Εξαιρούνται της αναστολής πρόσβασης μέσω ΠΣΔ οι παρακάτω ηλεκτρονικές εφαρμογές του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.:
? https://grades.it.minedu.gov.gr
? https://exams.it.minedu.gov.gr
? https://evaluators.it.minedu.gov.gr
? https://directors.it.minedu.gov.gr
? https://transfer4.it.minedu.gov.gr
? https://sso.sch.gr
? https://myschool.sch.gr
? https://app.myschool.sch.gr
? https://helpdesk.sch.gr
? https://opsyd.sch.gr
? https://opsyd-auth.sch.gr
? https://misthodosia.cti.gr
? https://anaplirotes.sch.gr
? https://edcportal.minedu.gov.gr
? https://teachers.minedu.gov.gr
? http://teacherstest.minedu.gov.gr
? http://e-aitisi.sch.gr
? https://mail.sch.gr (επιτρεπτή μόνο η εισερχόμενη αλληλογραφία)