18-05-17 Νομοτεχνική βελτίωση διάταξης για την ιδιωτική Εκπαίδευση

18 05 17 mpajebanakis 550 400 

18-05-17 Νομοτεχνική  βελτίωση  διάταξης για την ιδιωτική Εκπαίδευση

Με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης αυξάνει από 60 σε 90 ημέρες  το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεωτικά η Επιτροπή των τριών δικαστικών πρέπει να αποφασίζει για τη νομιμότητα ή μη της απόλυσης εκπαιδευτικού από ιδιωτικό σχολείο.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας