05-05-17 Κανένας αιφνιδιασμός για την καθιέρωση της υποχρεωτικής 14χρονης εκπαίδευσης

05-05-17 Κανένας  αιφνιδιασμός για την καθιέρωση της  υποχρεωτικής  14χρονης εκπαίδευσης

Με αφορμή τον διάλογο που έχει ανοίξει για την αναγκαιότητα της αναβάθμισης της προσχολικής αγωγής και του σημαντικού ρόλου της στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών, επισημάνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  θα συνεχίσει την κοινωνική πολιτική του για να αντιμετωπίζει απέναντι στις ανάγκες των οικογενειών. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας παραμένει σταθερό στην εκπαιδευτική πολιτική και στο σχεδιασμό της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής 14χρονης εκπαίδευσης.

Όπως έχει δώσει έμπρακτα δείγματα, το Υπουργείο θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση των μέτρων μετά από συζητήσεις και συνεννόηση με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και άρα, δεν πρόκειται να αιφνιδιάσει με καμιά ρύθμιση. Για αυτό ακριβώς και γεννά ερωτηματικά η εκμετάλλευση που γίνεται για ένα μέτρο που αποσκοπεί στη αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής των παιδιών και της ανακούφισης της οικογενειών τους.  

Με δεδομένο, ότι μεγάλο ποσοστό των προνηπίων της χώρας φοιτά ήδη κάθε χρόνο στο δημόσιο νηπιαγωγείο συνεπώς και για τη σχολική χρονιά 2017-2018 το Υπουργείο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ικανοποιήσει όλες τις εγγραφές των προνηπίων που θα αιτηθούν στα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας, όπως προβλέπεται από τον νόμο 1566/85. 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας