«Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI)».

«Λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI)».
VBI-INFO-2017

ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST
VBI-EDCAST-2017