03-05-17 Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και Ολοήμερου Προγράμματος 2017-18

nhpia 1 400px

03-05-17 Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και Ολοήμερου Προγράμματος 2017-18

H εγκύκλιος σε μορφή pdf


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας