02-05-17 Το ΦΕΚ για τις επαναληπτικές εξετάσεις

ekset400 px

02-05-17 Το ΦΕΚ για τις επαναληπτικές εξετάσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η διάταξη για τις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στη συνέχεια θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες των εξετάσεων. 

Το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή pdf. 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας