Έλεγχος καταστάσεων υποψηφίων Πανελλαδικών 2017 για τους κωδικούς

Έλεγχος καταστάσεων με τα στοιχεία των αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων Γενικών Λυκείων που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2016 – 2017

η εγκύκλιος