20-03-17 Παρουσίαση της ενιαίας δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

prokurhkseis 2 550 400

20-03-17 Παρουσίαση της ενιαίας δράσης  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών  την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα σε μορφή PDF


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας