10-03-17 Ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης στην προσυνεδριακή ημερίδα στο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου

BELESTINO 550 400

10-03-17 Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης στην προσυνεδριακή ημερίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου

 

Στην προσυνεδριακή ημερίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου παρευρέθηκε σήμερα 10 Μαρτίου 2017, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης και ο Διευθυντής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ κ. Γεώργιος Μουστάκας. Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Ελένης Αναστασοπούλου, συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Παύλος Χαραμής, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κ. Χρήστος Δημητρίου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σωκράτης Σαβελίδης, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Κάκλα- Ηλιάδη Βασιλική, Σχολικοί Σύμβουλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Διευθυντές Επαγγελματικών Λυκείων καθώς και Εκπρόσωποι Επιμελητηρίων Λάρισας και Καρδίτσας. Επιπλέον στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, οι Βουλευτές Μαγνησίας κ.κ. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος και Μπαλής Συμεών και ο Δήμαρχος Ρήγα- Φεραίου με έδρα το Βελεστίνο κ. Νασίκας Δημήτριος.

Στο χαιρετισμό, που απηύθυνε ο Υφυπουργός, αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που δίνει το ΥΠΠΕΘ στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό να αρθούν παγιωμένες αντιλήψεις του παρελθόντος που την είχαν απαξιώσει. Ως προς αυτό, επισήμανε ότι έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο που στοχεύει στο να ενισχύσει την  ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, γεγονός που βοηθά στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων παρέχοντας στους αποφοίτους της εργασιακή εμπειρία και μειώνοντας έτσι και τα υψηλά τα ποσοστά ανεργίας στους νέους.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπαξεβανάκης αναφέρθηκε στην αλλαγή της δομής των ΕΠΑΛ και στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται η Επαγγελματική Εκπαίδευση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών εξασφαλίζοντάς τους αφενός στέρεες γενικές γνώσεις και αφετέρου τεχνολογικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, αποφεύγοντας παράλληλα την πρόωρη ειδίκευση.  Επιπλέον,  αναφέρθηκε στη διεύρυνση της πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε Πανεπιστήμια & ΤΕΙ που αυξάνουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διεξόδους των τελειόφοιτων. Τέλος, μίλησε εκτενώς για την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» που ως πρόγραμμα στοχεύει στο να προσφέρει στους ενήλικες αποφοίτους των ΕΠΑΛ μια εναλλακτική μαθησιακή διαδρομή ώστε να εκπαιδευτούν στο χώρο εργασίας, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα και να προετοιμαστούν για την ομαλή και ασφαλή είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Σε συνέχεια δε της πρόσφατης προκήρυξης 2.000 θέσεων  μαθητείας και της σημερινής έναρξης λειτουργίας των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους- τάξης Μαθητείας σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας, ο Υφυπουργός επισήμανε τη σπουδαιότητα του προγράμματος καθώς:

α) παρέχεται στους μαθητευόμενους αμοιβή που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

β) τελεί υπό την εποπτεία των ΕΠΑΛ και ακολουθεί συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως για τέσσερις (04) ημέρες ενώ παρακολουθούν 7ωρο  εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή/και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά την εβδομάδα).

γ) αποτελεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που μετασχηματίζει το ίδιο το εκπαιδευτικό περιβάλλον θέτοντας στο επίκεντρο την αλληλεπίδραση σχέσεων ομάδας και μελών μέσα από την ενεργό εμπλοκή όλων με την παραγωγική διαδικασία που συνολικά αναβαθμίζει το παραγόμενο αποτέλεσμα.

γ) συμβάλλει στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων των ΕΠΑΛ καθώς βοηθά στο να αποκτήσει ο μαθητευόμενος εργασιακή κουλτούρα και εμπειρία επιδρώντας θετικά στη μελλοντική επαγγελματική και προσωπική του ανάπτυξη.

δ) αποτελεί μια εκπαιδευτική διέξοδο που απαντά στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές επιταγές που τονίζουν την ανάγκη παροχής ποιοτικά αναβαθμισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας.

ε) οι μαθητευόμενοι συμμετέχουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας αποδεικνύοντας πως διασυνδέεται η σχολική γνώση με τις κοινότητες εργασίας και παραγωγής δημιουργώντας ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην σχολική μονάδα και τις ανάγκες και απαιτήσεις την τοπικής κοινωνίας.

ε) με τη συμμετοχή και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της μαθητείας διεξάγονται εξετάσεις που παρέχουν στους αποφοίτους πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 βάση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος, που συναντά την καθολική αποδοχή και υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/-τριες των ΕΠΑΛ όλης της περιφέρειας, αποτελεί η Περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπου και παρατηρείται υψηλή κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων μαθητείας που φτάνει στο 95% των ΕΠΑΛ΄(76,5% των θέσεων μαθητείας) σε όλες τις ειδικότητες με την θετική ανταπόκριση επιχειρήσεων δημοσίου τομέα (67,5%) και ιδιωτικού τομέα (32,5%). Συγκεκριμένα, λειτουργούν σε 19 ΕΠΑΛ 36 τμήματα Μεταλυκειακού έτους- τάξης Μαθητείας με κάλυψη 248 θέσεων μαθητείας.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός υπενθύμισε σε όλους τους παρευρισκόμενους  ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση οφείλει να καταστεί από λύση ανάγκης σε ισοδύναμη, ισότιμη εκπαιδευτική επιλογή για τους μαθητές/-τριες σε συνάρτηση με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά τους και τις διαφοροποιημένες ανάγκες τους και ότι προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μετά το πέρας της ημερίδας, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΕΛΜΕ Μαγνησίας με τους οποίους συζήτησε τοπικά εκπαιδευτικά θέματα.

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας