Ευχαριστήρια επιστολή των Γυμνασίου και Λυκείου Μώλου.

Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή των Γυμνασίου και Λυκείου Μώλου.

Οι διευθυντές των Γυμνασίου και Λυκείου Μώλου εκπροσωπώντας τις εκπαιδευτικές κοινότητες των δύο σχολείων εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον ιδιοκτήτη της
εταιρείας Alafropatis Glass κύριο Θανάση Αλαφροπάτη για την χορηγία του στο σχολικό συγκρότημα.
Η ενέργεια αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία αν ληφθούν υπόψη:η οικονομική συγκυρία,το μέγεθος της προσφοράς ,η ανιδιοτέλεια αλλά και η προθυμία του κυρίου Αλαφροπάτη.

ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ

Παπαδημητρίου Βασίλειος Αθανασίου Νικόλαος