Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ.Α.)

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση των εκπαιδευτικών:

  1. Την με αριθ. Αρ. πρωτ. 35527/Ε2/03/03/2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α ́/15022017)»
  2. To Ν.4452/2017 – παρακαλούμε να τυπωθούν οι σελίδες 190-191 (το άρθρο 9).
  3. Έγγραφομε πληροφορίες και διευκρίνισεις  για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα  Ν.4452/2017(ΦΕΚ 17 τ.Α.)
  4. Υπόδειγμα Αίτησης και υπόδειγμα κατάστασης δικαιολογητικών.

τα έγγραφα

Από τη ΔΔΕ Φθιώτιδας.