28-02-17 Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Φρενέ


prof2

28-02-17 Οι  εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Φρενέ

Η αρμόδια επιτροπή του Ι.Ε.Π. ανακοίνωσε τα ονόματα των 120 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση, που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18. Σημειώνεται ότι το αυξημένο ενδιαφέρον και ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων από πλευράς εκπαιδευτικών οδήγησε την επιτροπή στην  υπέρβαση του ορίου των εξήντα εκπαιδευτικών, που αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας