16-02-17 Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-2-2017 έως 28-2-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων  ( https://teachers.minedu.gov.gr ), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας