Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή στο ΓΕΛ Κ.Βούρλων

Η Πρόσκληση
Κ α λ ο ύ μ ε
Τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν τα ως άνω καθήκοντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν οργανικά, από την Τετάρτη 15-02-2017 έως και την Παρασκευή 17-02-2017, για τη θέση υποδιευθυντή στο ΓΕΛ Κ. Βούρλων.
Η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή (συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής από το Σύλλογο Διδασκόντων, διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, σύνταξη αιτιολογημένης απόφασης επιλογής), θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17-02-2017.