15-02-17 Ανακοινοποίηση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ .

prosf400

15-02-17 Ανακοινοποίηση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, λόγω προβλήματος στην καταχώριση των λειτουργικών αναγκών για τις προσλήψεις εκπ/κών των κλάδων ΠΕ02-Φιλολόγων και ΠΕ03-Μαθηματικών, ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων), έγινε επανάληψη της σχετικής ροής. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινοποιείται στο ορθό ο πίνακας των προσληφθέντων εκπ/κών των ως άνω κλάδων.

Ο πίνακας με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για ααπσχόληση στις ΔΥΕΠ σε μορφή xls.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας