13-02-17 Έγκριση και εκτύπωση βιβλίων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018

EDL1873 550 400

13-02-17 Έγκριση και εκτύπωση βιβλίων Γυμνασίου  και Γενικού Λυκείου  για το σχολικό έτος 2017-2018

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF για το Γυμνάσιο 

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF για το Γενικό Λύκειο 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας