09-02-17 Δημοσίευση νέων μελετών του Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» στην ελληνική γλώσσα

eurydice network1 550 400

09-02-17 Δημοσίευση νέων μελετών του Δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» στην ελληνική γλώσσα

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την εκπόνηση και δημοσίευση μελετών και εκθέσεων σχετικών με όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δημοσιεύει στην ελληνική γλώσσα τρεις νέες μελέτες :

Η πρώτη έκδοση του δικτύου «Ευρυδίκη» με τίτλο: «Συνιστώμενος Ετήσιος Χρόνος Διδασκαλίας για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Πλήρους Φοίτησης στην Ευρώπη 2015/2016», αναλύει το συνιστώμενο ελάχιστο χρόνο διδασκαλίας και την κατανομή του στα διάφορα μαθήματα στην υποχρεωτική γενική εκπαίδευση πλήρους φοίτησης σε 37 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο δίκτυο. Το έτος αναφοράς είναι το 2015/16.

Η έκδοση προσφέρει συγκριτική επισκόπηση των διαφορών μεταξύ πρωτοβάθμιας και γενικής υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επισημαίνει τις κύριες μεταβολές από την περίοδο 2010/11 και μετά.

Επίσης, περιλαμβάνει διαγράμματα χωρών και χάρτες όπου παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο διδασκαλίας ανά χώρα και ανά μάθημα.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου «Ευρυδίκη» στην ελληνική γλώσσα (επισκόπηση) στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/el_GR/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ECAO16001

Στη δεύτερη έκδοση του δικτύου «Ευρυδίκη» με τίτλο: «Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στα σχολεία της Ευρώπης», η ανάλυση επικεντρώνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη γενική υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) και στη γενική μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκειο), καθώς και σε προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο σχολείο (school based IVET). Οι πληροφορίες καλύπτουν 33 χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο Ευρυδίκη.

Επιπλέον, τα εθνικά δελτία πληροφοριών προσφέρουν μια επισκόπηση της εκπαίδευσης στο επιχειρείν σε κάθε χώρα. Το έτος αναφοράς είναι το 2014/15.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου «Ευρυδίκη» στην ελληνική γλώσσα (full version) στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/el_GR/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=EC0216104

H τρίτη έκδοση του δικτύου «Ευρυδίκη» με τίτλο: «Οι Ξένες Γλώσσες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μια Επισκόπηση των Εθνικών Εξετάσεων στην Ευρώπη 2014/15» παρέχει μια συγκριτική επισκόπηση των εθνικών εξετάσεων στην Ευρώπη μέσω της αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ανάλυση εξετάζει διάφορες πτυχές, όπως είναι η αυξανόμενη σημασία των εθνικών εξετάσεων γλωσσομάθειας, οι στόχοι των δοκιμασιών, οι δεξιότητες στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι, τα μέσα που αναπτύσσουν οι χώρες προκειμένου να διασφαλίζουν τη συνέπεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών βαθμολόγησης, καθώς και η επιρροή του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (The Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) στις εθνικές εξετάσεις.

Η έκθεση αξιοποιεί στοιχεία από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στοιχεία από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Τουρκία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Το έτος αναφοράς είναι το 2014/15.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου «Ευρυδίκη» στην ελληνική γλώσσα (full version) στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/el_GR/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=EC0115598

 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας