Συνέδριο με θέμα: “Έρευνα και Καινοτομία στην Παιδοψυχολογία και την Παιδοψυχιατρική- Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και προοπτικές”

Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση για το συνέδριο

“Έρευνα και Καινοτομία στην Παιδοψυχολογία και την Παιδοψυχιατρική- Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και προοπτικές”

που διοργανώνεται από τα προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Σωτηρία, το Aegean-Omiros College και το Γραφείο Εκπαίδευσης Ελληνικής Πρεσβείας Βρυξελλών

Παρακαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας

Πρόγραμμα Συνεδρίου:
http://files.child-psychology8.webnode.gr/200000054-1064e115e4/Athens_Final_2017-1.pdf