03-02-17 Πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών στο υπουργείο

library

03-02-17 Πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών στο υπουργείο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 η πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών (Γ.Σ.Β.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Γ.Σ.Β. γνωμοδοτεί και εισηγείται προτάσεις στον αρμόδιο Υπουργό για θέματα χάραξης πολιτικής και ανάπτυξης των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Δ.Β.) της χώρας. Η θητεία του τελευταίου Γενικού Συμβουλίου είχε λήξη το 2013, ενώ η σύσταση του παρόντος έγινε πρόσφατα και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας το οποίο θεσμοθετήθηκε το Σεπτέμβρη του 2016.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου ο οποίος τόνισε το έντονο ενδιαφέρον της πολιτείας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών της χώρας. Ειδικότερα, η αναδιοργάνωση του χάρτη των βιβλιοθηκών και η δημιουργία ενός ενιαίου Συστήματος Βιβλιοθηκών το οποίο θα συνεισφέρει στη μάθηση, στη δημιουργικότητα, στην καινοτομία και θα υποστηρίζει άμεσα τους πολίτες σε θέματα της σύγχρονης ψηφιακής πραγματικότητας, είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του Υπουργείου. 

Κύρια χαρακτηριστικά της νέας σύνθεσης του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών είναι ότι η πλειοψηφία των μελών του υποδεικνύονται από σχετικούς φορείς, από τον Υπουργό ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, η άμεση συνεργασία του με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την εξειδίκευση επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και η αλληλεπίδραση του με τις σχετικές κοινότητες, δημιουργώντας εξειδικευμένες ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουν μέλη από αυτές. 


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας