03-02-17 Κατάθεση Σ/Ν στη Βουλή για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

ipourgeio 181 702x400

 

03-02-17  Κατάθεση Σ/Ν στη Βουλή για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

Το Σχέδιο Νόμου θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα με τη διαδικασία του επείγοντος.

Η αιτιολογική Έκθεση σε μορφή word.

Το σ/ν σε μορφή word.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας