1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«1ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ »
11-12 Μαρτίου 2017, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων
Το 1
ο «Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας.
Το Μαθητικό Συνέδριο στοχεύει:
-να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο δίνοντας βήμα σε μαθητές να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και ευρύτερων συνεργασιών.
–να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κανόνες εγκυρότητας, όπως η αναφορά στη βιβλιογραφία κατά τα πρότυπα μιας επιστημονικής εργασίας.
-να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών σε ερωτήσεις και συζητήσεις (π.χ. στρογγυλή τράπεζα) στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
-να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων και την διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση.
-να υποστηρίξει τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμεσολάβηση του σχολείου σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σύγχρονου σχολείου.
Οι ερευνητικές εργασίες που θα κατατεθούν πρέπει να εντάσσονται σε έναν ή
περισσότερους από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
1) Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία)
2) Μαθηματικά
3) Πληροφορική
4) Αστρονομία και Διαστημική
5) Τεχνολογία-Ρομποτική
6) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Φυσική και Μαθηματικά, Πληροφορική και
Μαθηματικά, STEM, κ.α.)
7) Διαθεματικές προσεγγίσεις (Επιστήμη και Κοινωνία, Επιστήμη και Περιβάλλον,
Επιστήμη και Τέχνη)
Για Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
http://geodimako6.wixsite.com/studentconference
Η Οργανωτική Επιτροπή