02-02-17 Συνέντευξη του Κώστα Γαβρόγλου στους ρ/σ "Στο Κόκκινο" και ΕΡΑ


02-02-17 Συνέντευξη του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στο ρ/σ “Στο Κόκκινο” (1ο μέρος)

02-02-17 Συνέντευξη του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στο ρ/σ “Στο Κόκκινο” (2ο μέρος)

02-02-17 Συνέντευξη του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στο ρ/σ της ΕΡΑ
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας