Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΚΒ’ Σύνοδος 2016-2017

το έγγραφο

Η ηλεκτρονική εγγραφή των σχολείων θα γίνει από την Τετάρτη 1/2/2017 έως και την Παρασκευή 17/2/2017.

Η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες για την ανάδειξη «εφήβων βουλευτών» θα γίνει από τη Δευτέρα 20/2/2017 έως και την Παρασκευή 31/3/2017.