20-01-17 Πρόσκληση διεξαγωγής συνεντεύξεων για την κάλυψη θέσεων κλ.ΠΕ70 στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

ekp14

20-01-17 Πρόσκληση διεξαγωγής συνεντεύξεων για την κάλυψη θέσεων κλ.ΠΕ70  στα Ευρωπαϊκά  Σχολεία

Το κείμενο της πρόσκλησης της διεξαγωγής συνεντεύξεων σε μορφή pdf.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας