Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

τα σχετικά έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ ΔΝΤΗ.xls
ΠΡΟΚΗΡ-ΔΙΕΥΘ-3ο-Γ.doc
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ.doc
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ ΕΠΙΛ ΔΝΤΗ 3ο Γ.doc

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

17-01-2017 Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Από 17-01-2017 μέχρι και 20-01-2017 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
Από 17-01-2017 μέχρι και 24-01-2017 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή εφορευτικής επιτροπής στο σύλλογο διδασκόντων-Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας.
24-01-2017 Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Από 25-01-2017 έως 27-01-2017 Κατάθεση ενστάσεων στη Διεύθυνση τόσο για τον πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τον πίνακα των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στο σύλλογο διδασκόντων που θα αποτιμήσει την υποψηφιότητά τους – Κοινοποίηση του πίνακα εκλογέων στη σχολική μονάδα.

30-01-2017 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση του τελικού αναμορφωμένου πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθώς και του τελικού αναμορφωμένου πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.

31-01-2017 Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή του αποτελέσματος της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.

01-02-2017 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών– Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στη Διεύθυνση.

02-02-2017 Καταχώρηση βαθμολογίας – Ολοκλήρωση και ανάρτηση του πίνακα της τελικής
βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Από 02-02-2017 έως 07-02-2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.

Από 08-02-2017 έως 09-02-2017 Εκδίκαση ενστάσεων – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή στην οικεία Σχολική μονάδα από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

© 2017, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr