Πρακτικά Πανελληνίων Συνεδρίων Πληροφορικής

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
http://pdkap.sch.gr/praktika2012/

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
http://pdkap.sch.gr/praktika2011/

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
http://pdkap.sch.gr/praktika2010/

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
http://pdkap.sch.gr/alexandroupolh/

 

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας
http://www.ekped.gr/praktika10/index.htm

1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας
http://ekped.gr/praktika/index.htm

Πρακτικά Συνεδρίων ΕΤΠΕ
http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences

Ευχαριστώ τον συνάδελφο Καθηγητή Πληροφορικής Νίκο Καλύβα για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση του άρθρου.
Καλοδήμος Δ.