14-10-16 Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης Μαθηματικών για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο ΙΙ

eurschpin

14-10-16 Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων Μαθηματικών για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο ΙΙ μετά τη συνέντευξη

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας