05-10-16 Δήλωση Αντώνη Λιάκου για την τράπεζα θεμάτων

antonis liakos

05-10-16 Δήλωση Αντώνη Λιάκου για την τράπεζα θεμάτων

Είναι άδικο η συζήτηση στα σημερινά ΜΜΕ να επικεντρώνεται στη λεγόμενη τράπεζα θεμάτων. Αδικεί την πρόταση για τις μεγάλες αλλαγές στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και την πρόσβαση στο Πανεπιστήμια. Πρέπει να δούμε το συνολικό σχέδιο αναβάθμισης της παιδείας και όχι τις λεπτομέρειές του, οι οποίες είναι προς επεξεργασία. Τα σχετικά δημοσιεύματα αφορούν όχι το τελικό πόρισμα, αλλά πρόταση η οποία, επεξεργασμένη, θα κατατεθεί στη Βουλή και θα συζητηθεί εκεί πριν γίνει νόμος της Πολιτείας. Βούληση του Υπουργείου είναι η εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης για ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας