Τι ισχύει για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

[πατήστε εδώ] για να διαβάσετε σχετικό έγγραφο του Σχολικού Συµβούλου Κλ. ΠΕ07 Γερµανικών Κου ∆ηµητρίου Τηλαβερίδη

Το ΦΕΚ της Υπουργικής απόφασης 32239/Γ2/23-3-2012

ΦΕΚ 1168Β/2001
Λειτουργία Κατευθύνσεων Ενιαίου Λυκείου και μαθημάτων επιλογής σελ. 16055 και 16056