Τα καλύτερα πανεπιστήμια του Κόσμου , της Ευρώπης , της Ελλάδας

1]http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
 http://content.qs.com/supplement2011/top500.pdf  
Στα 400 πρώτα εμφανίζεται μόνο το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη θέση 347 το 2010 και στη θέση 387 το 2011.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 401-450 (2010 rank)

2]Times Rankings

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
Από τα Ελληνικά ΑΕΙ εμφανίζεται μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις θέσεις 276-300

3]Σαγκάης

http://www.arwu.org/

Academic Ranking of World Universities – 2010
 Greece

National Rank Institution* World Rank Region Regional Rank
1
National and Kapodistrian University of Athens
201-300 Europe 75-123
2
Aristotle University of Thessaloniki
301-400 Europe 124-168
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.

4]Ταξινόμηση ερευνητών του δημόσιου Ισπανικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών – CSIC.

Η ΛΙΣΤΑ. Η ισπανική λίστα συντάσσεται με βάση 4 ιντερνετικά κριτήρια:
1 ΜΕΓΕΘΟΣ : Ο αριθμός σελίδων του κάθε ερευνητή -πανεπιστημιακού σε τέσσερις μηχανές αναζή-τησης: Google, Yahoo, Live Search and Exalead.
2 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ : O συνολικός αριθμός ανεξάρτητων εξωτερικών συνδέσμων που οδηγούν σε έναν δικτυακό τόπο.
3 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ : Στην κατηγορία οι συγγραφείς επέλεξαν τα εξής τέσσερα: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps),
Microsoft Word (.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt).
4 Scholar: Ο αριθμός των άρθρων και των παραπομπών για κάθε γνωστικό αντικείμενο που δίνεται από το Google Scholar.
Τα αποτελέσματα αυτής της κατάταξης προκαλούν πολλά ερωτηματικά όταν μόλις το 13,3% των ιδρυμάτων των ΗΠΑ περιλαμβάνονται στο 10% της παγκόσμιας ελίτ, παρότι στις διεθνείς κατατάξεις στα πρώτα 100 πανεπιστήμια πλειοψηφούν τα αμερικανικά

 

Επιμέλεια παρουσίασης :

Καλοδήμος Δημήτρης
Διαχειριστής