22-08-16 Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών μειονοτικού προγράμματος

22 08 16 pinakes

22-08-16 Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών μειονοτικού προγράμματος

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ 73, όπως καταρτίστηκαν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017, και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ http://e-aitisi.sch.gr.

Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ([email protected], [email protected]).

Η προθεσμία ορίζεται από Τρίτη 23/8/2016 έως και Δευτέρα 29 /8/2016.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας