08-08-16 Ανακλήσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

computer 400px

08-08-16 Ανακλήσεις αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Διευκρίνιση προς τους εκπαιδευτικούς με υφιστάμενη απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ενεργή αίτηση απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει ότι όσοι από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να υπηρετήσουν σε σχολεία της περιοχής στην οποία έχουν αποσπαστεί και ταυτόχρονα δεν επιθυμούν να εξεταστεί η αίτησή τους για απόσπαση προς τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρακαλούνται να απενεργοποιήσουν την αίτησή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΟΠΣΥΔ.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας