03-08-16 Ο Νίκος Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών κατά τη 2η μέρα της συζήτησης του Σ/Ν του υπουργείου

03 08 16 filis morfwtikwn

Ομιλίες και παρεμβάσεις του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, την Τρίτη 02-08-16, στη συζήτηση του Σ/Ν «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

{youtube}v=HGIqMqrxSC4{/youtube}

Ο Νίκος Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών μέρος 1ο

 

{youtube}v=FWbpbYjwH-s{/youtube}

Ο Νίκος Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών μέρος 2ο

 

{youtube}v=QWKbfl6eAw0{/youtube}

Ο Νίκος Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών μέρος 3ο

 

{youtube}v=S3aVew3fOyI{/youtube}

Ο Νίκος Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών μέρος 4ο

 

{youtube}v=r2ZrpuiRqJk{/youtube}

Ο Νίκος Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών μέρος 5ο

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας