02-08-16 Κατατέθηκε τροπολογία που ρυθμίζει θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 02 08 16 fro

02-08-16 Κατατέθηκε τροπολογία που ρυθμίζει θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Τροπολογία στην οποία περιλαμβάνεται διάταξη που ρυθμίζει θέματα των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών κατέθεσε στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζονται συνθήκες διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και νομιμότητας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Συγκεκριμένα:

  • προβλέπεται η κατάθεση του ωρολογίου προγράμματος, του αριθμού μαθητών και διδασκόντων/καθηγητών των φροντιστηρίων και των κέντρων Ξένων Γλωσσών και των συμβάσεων εργασίας στις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  • προβλέπεται η καταβολή προσαυξημένων αποδοχών σε περίπτωση απασχόλησης των διδασκόντων/καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • καθορίζεται το πλήρες ωράριο απασχόλησης των διδασκόντων – καθηγητών και η απονομή ενσήμων βάσει του ωραρίου αυτού.

 

Δεν είναι η μοναδική διάταξη που περιλαμβάνεται στην τροπολογία καθώς σε αυτή έχει ενταχθεί ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ασφάλισης των παρεχόντων έργο σε Δράσεις Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 

Επίσης, άλλη διάταξη έχει ως σκοπό τη διευθέτηση θεμάτων, που έχουν ανακύψει από επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στις ανωτέρω σχολικές μονάδες να υποβάλουν σε σύντομο χρονικό διάστημα αιτήματα για τυχόν ελλείψεις ή μεταβολές στις κτιριολογικές προϋποθέσεις, που αφορούν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Με τον τόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα άμεσης και οριστικής τακτοποίησης αυτών, τηρώντας τους κανόνες περί αδειοδότησης και λειτουργίας των σχολείων, όπως αυτοί προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ο Νίκος Φίλης για τη διάταξη των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Για τη διάταξη των φροντιστηρίων ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης δήλωσε στη Βουλή:

Δεύτερη κατηγορία θεμάτων που αφορούν ευρύτερα όχι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αλλά την ιδιωτική εκπαίδευση, είναι η κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων στα φροντιστήρια. Εκεί όπως γνωρίζετε εργάζονται ίσως και 50.000, κυρίως νέας ηλικίας, εκπαιδευτικοί, χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν γενικεύω , αυτή είναι η γενική εικόνα όμως, χωρίς να υπάρχει κατοχύρωση ασφαλιστική, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδη, επαναλαμβάνω, εργασιακή νομιμότητα.

 

 

Ξέρετε πόσο είναι η ωριαία αποζημίωση ενός εργαζόμενου στα φροντιστήρια, μεικτά; Αν θυμάμαι καλά, 4,6 ευρώ. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το μεικτό. Πιστεύετε, ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει με ουσιαστικό τρόπο η εκπαίδευση; Και εμείς μιλάμε για την ανάγκη κατοχύρωσης 25 ημερομισθίων το μήνα, όταν δουλεύουν 21 ώρες τουλάχιστον, στα φροντιστήρια, οι άνθρωποι, προκειμένου να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Άλλη μια ρύθμιση που θυμίζει πράγματι «μποσελβικισμό», αλλά στις ημέρες δυστυχώς, της πλήρους ασυδοσίας και της διάλυσης, της αγοραίας αντιμετώπισης των πάντων, όλα αυτά πράγματι, θυμίζουν μια παλιά ιστορία.

 

Η τροπολογία αναλυτικά

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας