Νομοθετικό πλαίσιο και αριθμητικά στοιχεία εμπλεκόμενων στις πανελλαδικές

Νομοθετικό πλαίσιο και αριθμητικά στοιχεία εμπλεκόμενων στις  πανελλαδικές

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παραθέτει στοιχεία σχετικά με την οργάνωση και τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε αυτά παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο και οι Υπουργικές Αποφάσεις, απόρροια νομοθετικών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή των φετινών εξετάσεων στις οποίες δήλωσαν συμμετοχή 103.402 υποψήφιοι.  Επίσης, παρουσιάζονται αριθμητικά στοιχεία για τους εμπλεκόμενους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οργάνωση και Διενέργεια Πανελλαδικών εξετάσεων.

 • Σύμφωνα με τον Ν.4186/13 για το έτος 2016 διενεργήθηκαν ταυτόχρονα εξετάσεις εισαγωγής υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα εισαγωγής, καθώς και με το καταργούμενο για τους αποφοίτους ημερησίου ή εσπερινού γενικού λυκείου σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών.
 • Για την υλοποίηση των δύο εξεταστικών συστημάτων υιοθετήθηκε η ενιαία και ταυτόχρονη εξέταση των δύο εξεταστικών συστημάτων.

Α. Με ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ρυθμίστηκαν θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων:

 1. Με το Ν. 4342/15, δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των υποψηφίων του παλαιού συστήματος στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξήχθησαν το 2016.
 2. Με το Ν.4351/15, δόθηκε η εξουσιοδότηση, ώστε να ρυθμιστούν όλες οι διαδικασίες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και διατηρήθηκαν τα ίδια συλλογικά όργανα, προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων και χρόνου και διευκόλυνση των υποψηφίων , καθώς τα ίδια συλλογικά όργανα θα διεξάγουν δύο διαφορετικά εξεταστικά συστήματα. Συγκεκριμένα, κοινές Κεντρικές επιτροπές , κοινά εξεταστικά κέντρα κλπ
 3. Με το ν. 4354/15, διατηρήθηκαν οι αποφάσεις που ρύθμιζαν θέματα σχετικά τα συλλογικά όργανα των εξετάσεων.
 4. Με τον ν. 4369/2016 έγινε ρύθμιση ,ώστε τα μαθήματα παλαιού και νέου συστήματος τα οποία έχουν κοινή εξεταστέα ύλη να συνεξετάζονται.

Επιπλέον ρυθμίστηκε η οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου που για λόγους ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορούν να παραστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις . Με την έκδοση υπουργικής απόφασης η ρύθμιση αυτή επεκτάθηκε φέτος για πρώτη φορά και για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων. Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκαν τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα που θα διεξάγουν τις εξετάσεις με την έκδοση αναγκαίων Κοινών υπουργικών αποφάσεων

 1. Με το ν. 4379/2016 ρυθμίστηκε η αποζημίωση των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και μετακινήθηκαν, επειδή το σχολείο στο οποίο έκαναν αίτηση δήλωσης δεν χρησιμοποιήθηκε ως εξεταστικό κέντρο κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 2. ΠΔ 45/19-4-2016 (ΦΕΚ 69 Α΄) Ίδρυση της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μουσουλμανικών σπουδών του τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ.

ΣΥΝΟΛΟ : 6

Β. Με ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, που εκδόθηκαν ρυθμίστηκαν τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρμογή διαδικασιών πρόσβασης καθώς και στην πρόσβαση υποψηφίων του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευσημε το νέο σύστημα όπως : υπολογισμός μορίων εισαγωγής , χρόνος αίτησης συμμετοχής και δήλωσης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Ειδικότερα συντάχθηκαν:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΛ :

 1. Φ.253/85476/Α5/29-5-15(ΦΕΚ 995Β)ΥΑ κατανομής των σχολών και τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία, καθώς και συντελεστές βαρύτητας στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο.
 2. Φ.253.1/193309/Α5/9-12-15( ΦΕΚ 2647Β)ΥΑ Πρόσβαση υποψηφίων ΓΕΛ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 3. Φ.253.1/199098/Α5/8-9-15( ΦΕΚ 1882Β)ΥΑ Διαδικασία εγγραφής κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ.
 4. Φ.251/37802/Α5/16-3-16(ΦΕΚ 698Β)ΥΑ καθορισμού διαδικασιών πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 5. Φ.253.1/44654/Α5/15-3-16( ΦΕΚ 658Β)ΥΑ αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
 6. Φ.253.1/69267/Α5/27-4-16( ΦΕΚ 1232Β)ΥΑ τροποποίηση αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
 7. Φ.253/62767/Α5/15-3-16( ΦΕΚ 1063Β)ΥΑ Οργάνωση επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ.
 8. Φ.251/66296/Α5/27-4-16( ΦΕΚ 1236Β)ΥΑ Τροποποίηση των χρόνων διαβάθμισης της βαθμολογίας – επίδοσης στα αγωνίσματα του δρόμου αρρένων και θηλέων μετά από αιτήματα των Επιτροπών Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για την δικαιότερη αξιολόγηση των επιδόσεων των υποψηφίων
 9. Φ.151/75660/Α5/13-5-16( ΦΕΚ 1353Β)ΥΑ Κάλυψης εξόδων μετακίνησης υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
 10. Φ.251/49728/Α5/11-3-16(ΦΕΚ994Β’)ΥΑ Για το Ευρωπαϊκό σχολείο Κρήτης.
 11. Φ.253.2/47143/Α5/18-3-16( ΦΕΚ 1063Β)ΥΑ Καθορισμού Προγράμματος Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων
 12. Φ.253.2/69270/Α5/22-4-16( ΦΕΚ 1063Β)ΥΑ Καθορισμού Προγράμματος Επαναληπτικών εξεταζομένων μαθημάτων και ειδικών μαθημάτων.

Ειδικότερα για το Πρόγραμμα εξετάσεων: Με το παλαιό σύστημα όλοι οι υποψήφιοι έδιναν τα ίδια μαθήματα 6 και η σειρά των μαθημάτων ήταν ίδια και σταθερή για όλους. Αντίθετα με το νέο σύστημα οι υποψήφιοι δίνουν 4 ή 5 μαθήματα με πολλούς πιθανούς συνδυασμούς. Κύρια προτεραιότητα την οποία επιτύχαμε ήταν ο κύριος όγκος των υποψηφίων να γράψει επί ίσοις όροις , δηλαδή τις ίδιες περίπου μέρες και με τα ίδια κενά ανάμεσα στα μαθήματα για προετοιμασία και επιπλέον κατορθώθηκε οι πανελλαδικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των επαναληπτικών εξετάσεων και των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουνίου.

 1. Φ.151/47149/Α5/18-32016(ΦΕΚ820 Β) ΥΑ πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοιτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (ομογενείς/αλλοδαποί) τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου ,προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δεδομένου ότι είχαν δημοσιευθεί αρκετές τροποποιήσεις της Υπουργικής Απόφασης που ρύθμιζε όλα τα θέματα εισαγωγής των ειδικών κατηγοριών , κρίθηκε σκόπιμο να γίνει επιπλέον και επικαιροποίηση της, ώστε να υπάρξει μια δομημένη παρουσίαση όλων των ειδικών κατηγοριών που διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 2. Φ. Αριθ. Φ.151/63620/Α5/18-4-16 ΥΑ πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (ομογενείς/αλλοδαποί)
 3. Επιπλέον δέκα (10) ΥΑ που αφορούν τον ορισμό Εδρών –Προέδρων ΒΚ , κατανομής γραπτών σε Βαθμολογικά κέντρα, ορισμός κέντρων ΕΠΑΛ και όλες αυτές ΥΑ που αφορούν τις κεντρικές επιτροπές εξετάσεων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛ:

 1. Φ.151/142457/Α5/17-9-16( ΦΕΚ 1353Β)ΥΑ Καθορισμός εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ.
 2. Φ.151/17557/Α5/12-2-16( ΦΕΚ 290Β)ΥΑ Πρόσβαση υποψηφίων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 3. Φ. 253.2/62767/Α5/ 15-4-2016(ΦΕΚ1063 Β) ΥΑ Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 4. Φ. 151/75687/Α5/13-5-16(ΦΕΚ1353 Β) ΥΑ Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ.
 5. ΚΥΑ 2/41654/ΔΕΠ/31-5-2016(ΦΕΚ 272 τεχ Υ.Ο.Δ.Δ) Καθορισμός αποζημιώσεων των συλλογικών οργάνων των επαναληπτικών εξετάσεων.

ΣΥΝΟΛΟ : 30 ΥΑ

Γ. Με πενήντα (50) αναλυτικές ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ καθώς και πίνακες αρμοδιοτήτων που διαβιβάστηκαν προς τους Περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και διευθυντές εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας ρυθμίστηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τις βασικές διαδικασίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου.

Με 10 δελτία τύπου ενημερώθηκαν οι υποψήφιοι για θέματα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Δ. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

1.Προσωπικό που απασχολήθηκε στις Κεντρικές Επιτροπές:

 • Για την ΚΕΕ των ΓΕΛ , 90 Διοικητικοί υπάλληλοι και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.
 • Για την ΚΕΕ των ΕΠΑΛ , 80 Διοικητικοί υπάλληλοι και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.
 • Για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων 15 διοικητικοί υπάλληλοι και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.

ΣΥΝΟΛΟ: 185 Διοικητικοί υπάλληλοι και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.

2.Εισηγητικές ομάδες και εξεταζόμενα μαθήματα :

 • ΓΕΛ: 18 τακτικά μέλη και 23 εισηγητικές ομάδες απασχολήθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή των εξετάσεων που αντιστοιχούν σε 92 εισηγητές, οι οποίοι εξέτασαν 23 μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών, παλαιού και νέου συστήματος , και έστειλαν 42 αρχεία θεμάτων,168 θέματα εξετάσεων, σε 8 ημέρες εξέτασης.
 • ΕΠΑΛ: 9 τακτικά μέλη και 44 εισηγητικές ομάδες απασχολήθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή των εξετάσεων που αντιστοιχούν σε 132 εισηγητές , οι οποίοι εξέτασαν 44 μαθήματα παλαιού και νέου συστήματος   και 44 αποστολές αρχείων 176 θέματα , σε 10 ημέρες εξέτασης.
 • Στις επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα απασχολήθηκαν 18 τακτικά μέλη και 25 εισηγητικές ομάδες που αντιστοιχούν σε 92 εισηγητές , οι οποίοι θα εξετάσουν   23 μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών, παλαιού και νέου συστήματος, 29 αρχεία θεμάτων και 116 θέματα, σε 8 ημέρες εξέτασης.
 • Στις επαναληπτικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα απασχολήθηκαν 9 Τακτικά μέλη 25 εισηγητικές ομάδες που αντιστοιχούν σε 75 εισηγητές , οι οποίοι θα εξετάσουν   25 μαθήματα και 100 θέματα σε 10 ημέρες εξέτασης .
 • Στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων θα απασχοληθούν 9 τακτικά μέλη 18 εισηγητές

ΣΥΝΟΛΟ: 472 άτομα , μαθήματα: 124 θέματα: περίπου 600 θέματα.

3.Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απασχολήθηκαν(κατά προσέγγιση καθώς τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στις διευθύνσεις):

 • Στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης( ΕΕΔΔΕ ) για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ : 58 επιτροπές Χ 10άτομα = 600 άτομα
 • Στις Λυκειακές Επιτροπές :1.000 επιτροπές Χ 10 άτομα =10.000 άτομα
 • Ως Επιτηρητές: 1.024 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Χ 12 άτομα =12.288 άτομα
 • Βαθμολογητές για ΓΕΛ : 10.000 άτομα
 • Βαθμολογητές για ΕΠΑΛ: 1.300 άτομα

ΣΥΝΟΛΟ : κατά προσέγγιση 34.188 άτομα

4.Εξεταστικά κέντρα:

Ορίστηκαν :

 • 843 εξεταστικά κέντρα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
 • 144 εξεταστικά κέντρα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ
 • 4 εξεταστικά για επαναληπτικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 • 33 εξεταστικά κέντρα για εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

ΣΥΝΟΛΟ:1024 Εξεταστικά κέντρα

5.Βαθμολογικά κέντρα εξετάσεων:

 • 28 Βαθμολογικά κέντρα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
 • 5 βαθμολογικά κέντρα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
 • 54 (28 ΒΚ συν 26 ειδικά εξεταστικά κέντρα) για υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΓΕΛ
 • 11 για υποψηφίους ΕΠΑΛ με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • 2 εξεταστικά για υποψηφίους ΓΕΛ με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ειδικά μαθήματα .
 • 4 (2 για επαναληπτικές ΓΕΛ και 2 για επαναληπτικές ΕΠΑΛ)για υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ: 104

Ε. Το πλήθος των υποψηφίων που δήλωσαν συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2016 με το παλαιό και το νέο σύστημα είναι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΛ ΝΕΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 79947
ΓΕΛ ΝΕΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 1005
ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 3399
ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 90
ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 15356
ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 2463
ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 745
ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 56
ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 341
ΣΥΝΟΛΟ : 103402