Το Νομοσχέδιο για Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος

Η Αιτιολογική Έκθεση

Το Σχέδιο Νόμου

Η ιστοσελίδα διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/minlab/?p=3077

neo-asfalistiko-2016
Νέο Ασφαλιστικό