Σεµινάρια Προγράµµατος Διαρκούς Επιµόρφωσης για Καθηγητές Γαλλικών στην Φθιώτιδας

Θέµα: «Ενηµέρωση για σεµινάρια Προγράµµατος Διαρκούς Επιµόρφωσης για
Καθηγητές Γαλλικών στην Φθιώτιδας»

Παρακαλούµε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας και να ενηµερώσετε τους  εκπαιδευτικούς Π.Ε.05 Γαλλικής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(αποστολή στα σχολεία) σχετικά µε τη διεξαγωγή επιµορφωτικού σεµιναρίου διάρκειας 6 ωρών (επιµορφώτρια: κ.Ευαγγελία Κατσογιάννου) µε το εξής θέµα:
• Κυριακή 3 Απριλίου (9.00-15.00). « EXPLOITER LES INTELLIGENCES
MULTIPLES »
Το εν λόγω σεµινάριο εντάσσεται στο Πρόγραµµα διαρκούς επιµόρφωσης καθηγητών
γαλλικής γλώσσας που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και έχει
λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δυνάµει των υπ. αρ. Πρ. 213332/Δ2 και 1040/16-12-2015 εγγράφων του. Όλα τα σεµινάρια του προγράµµατος απευθύνονται σε όλους τους καθηγητές ΠΕ 05 Γαλλικών, δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, και παρέχονται δωρεάν στα µέλη του Συνδέσµου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APF fu Grèce).
Σας επισυνάπτουµε τον κατάλογο του προγράµµατος και την αίτηση εγγραφής και τα
προγραµµατισµένα σεµινάρια µέχρι και το Μάιο 2016.

πρόγραμμα & αίτηση εγγραφής