Επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο : «Οικονομικά, Οργάνωση – Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Παρακαλώ να ενημερθούν τα Διοικητικά στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας , πτυχιούχους Ανωτάτης Εκπαίδευσης , εκπαιδευτικούς ή μη , για την δυνατότητα συμμετοχής στο ετήσιο πιστοποιημένο Επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης (400 ώρες) με τίτλο : «Οικονομικά, Οργάνωση – Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Το πρόγραμμα αυτό είναι χρήσιμο  αν όχι αναγκαίο  όχι μόνο για τα Διοικητικά στελέχη της υπηρεσίας αλλά και για  τους Διευθυντές – υποδιευθυντές των σχολείων σας.

Ακόμη το πρόγραμμα αυτό ενδιαφέρει επίσης  και εκείνους τους εκπαιδευτικούς που στοχεύουν να καταλάβουν κάποια Διευθυντική θέση , στην επόμενη Επιλογή Διευθυντών

Το  Πρόγραμμα συνδιοργανώνει από :

·         Το ΚΕΚ του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

·         Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας , της Καινοτομίας.

·         Από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οσοι επιθυμείτε να το παρακολουθήσετε μελετήστε τις αναλυτικές πληροφορίες

στις παρακάτω Διευθύνσεις Ιστοσελίδων των φορέων συνδιοργάνωσης .

1.       http://kek.uth.gr/

2.       http://www.inoek.gr/

3.        http://www.cs.uth.gr

 

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι  11 Μαρτίου 2016

Με εκτίμηση

Ο Διοικητικός Συντονιστής του  Προγράμματος

Σεραφείμ  Ντέλλας