Το ποσοστό των απεργών για το ΥΠ.Π.Ε.Θ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις  Γενικές  Γραμματείες  του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων, τους εποπτευόμενους φορείς , τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας εκπαίδευσης η συμμετοχή στην απεργία ανήλθε στο ποσοστό των  18,43 εκατοστιαίων ποσοστιαίων μονάδων επί του συνόλου των εργαζομένων .

Υπουργείο Παιδείας

 

Στον Νόμο Φθιώτιδας η συμμετοχή στην απεργία των εκπαιδευτικών Β΄Βάθμιας εκπαίδευσης  ανήλθε στο ποσοστό των  27,73 εκατοστιαίων ποσοστιαίων μονάδων