Τόπος και χρόνος διαξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι η μυστική ψηφοφορία της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιλογή Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης θα διεξαχθεί στο ισόγειο του κτηρίου της ΔΔΕ Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/11/205673/Ε3/15-12-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00.

Το σχετικό έγγραφο εδώ