Διευκρινίσεις για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Λατινικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου & Δ΄Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015 – 2016

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Για το έγγραφο πατήστε εδώ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Για το έγγραφο πατήστε εδώ.