Οι βασικοί μισθοί όλων των κλιμακίων στο νέο μισθολόγιο

misthologio-eyro-ana-klimakio

Οι εισαγωγικοί μισθοί:
• 780 ευρώ για τους Υ.Ε.
• 858 ευρώ για τους Δ.Ε.
• 1.037 ευρώ για τους Τ.Ε. και
• 1.092 ευρώ για τους Π.Ε.

Κάθε φορά που υπάλληλος Υ.Ε. αλλάζει κλιμάκιο, ο μισθός του θα αυξάνεται κατά 43 ευρώ. Για τους Δ.Ε. η αύξηση θα είναι 60 ευρώ, για τους Τ.Ε. 55 ευρώ και για τους Π.Ε. 59 ευρώ