Ο νόμος για το Νέο Μισθολόγιο (το ΦΕΚ)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354/ΦΕΚ 176Α-16/12/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο− λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

πατήστε εδώ